Terms
Terms & Copyright
!

Terms

!
All mentioned prices are ex our warehouse Susteren in Euro's and excluded any taxes
Delivery will be effected solely according to our general terms of sale and delivery for capital goods and parts.
A copy of these terms will be forwarder to you on request.

All (parts)numbers mentioned on this internet site have no relation to any manufacture and are only for comparison.

Copyright

!
Layout en vormgeving van het aanbod alsmede de losse elementen vallen uitdrukkelijk onder het auteursrecht!
Wij hebben ons best gedaan in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluiden en teksten in acht te nemen door zelf gemaakte afbeeldingen, geluiden of teksten te gebruiken of gebruik te maken van afbeeldingen, geluiden en teksten waar geen auteursrecht op rust. Mocht ergens op de website toch nog een door een onbekend of vreemd auteursrecht beschermde afbeelding, geluid of tekst voorkomen, dan is dit zeker niet bewust gedaan. Ingeval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht zal de exploitant het object in kwestie verwijderen uitn zijn publicatie zodra hij hiervan in kennis is gesteld dan wel wanneer het auteursrecht in kwestie kenbaar wordt.
Aansprakelijkheid voor links
Met het oordeel van 12 September 1999 - 312 O 85/99 'Aansprakelijkheid voor links' heeft de Rechtbank van Hamburg besloten, dat men door het aanbieden van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina waarnaar wordt gelinkt. Dit kan - volgens de rechtbank- alleen worden voorkomen als men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. Hiermee distantieren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte pagina's of afbeeldingen; wij claimen ook niet het eigendom van onderhavige afbeeldingen. Eventuele overtredingen tegenover het geldende recht, zeden of moraal welke ons bekend worden hebben een onmiddellijke verwijdering van links, bijdragen afbeeldingen etc....tot gevolg.